22 321 67 00 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

TNIEMY PODATKI

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) daje możliwość uzyskania zwrotu podatku w rozliczeniu PIT. W 2016 roku na IKZE można dokonać wpłat w wysokości do 4 866 zł! W praktyce właściciel IKZE sam decyduje, w jakiej wysokości dokona wpłaty i czy wykorzysta pełny limit ulgi.

więcej

OPTI FINANC€

To indywidualna, profesjonalna i bezpłatna analiza długoterminowych potrzeb klienta, przeprowadzana przez przedstawicieli Allfinanz.
Analiza OPTI FINANC€ jest przeznaczona dla każdego klienta niezależnie od statusu majątkowego i prawnego, by zapewnić im i ich najbliższym optymalne bezpieczeństwo finansowe.

więcej

UBEZPIECZENIA TO NASZA SPECJALNOŚĆ

SERDECZNIE WITAMY

na stronie internetowej Allfinanz. Jesteśmy firmą obecną na rynku usług ubezpieczeniowo-finansowych od 1993 roku.

więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusze inwestycyjne pomagają w realizacji pomnażania kapitału inwestora na rynku kapitałowym realizując założony cel inwestycyjny przy wykorzystaniu instrumentów finansowych dostępnych na rynku lub innych aktywów.

więcej

Ubezpieczenia indywidualne

Oferta skierowana przede wszystkim dla osób fizycznych, w ramach której objęte są one ochroną na wypadek zajścia różnych zdarzeń losowych. Obejmują polisy na życie, osobowe i mienia.

Ubezpieczenia
grupowe

Oferta umów ubezpieczenia na życie (tzw. typ P) i umów ubezpieczenia zdrowotnego skierowana dla pracowników. Umowy takie najczęściej zawierane są przez pracodawcę. Oferta ubezpieczeń grupowych jest dla ubezpieczonego często korzystniejsza ze względu na wysokość obowiązującej składki.

Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych ( „all risk”) zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ono szkody w robotach kontraktowych, w mieniu, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz OC wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.