22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Ubezpieczenia
grupowe

Oferta umów ubezpieczenia na życie (tzw. typ P) i umów ubezpieczenia zdrowotnego skierowana dla pracowników. Umowy takie najczęściej zawierane są przez pracodawcę. Oferta ubezpieczeń grupowych jest dla ubezpieczonego często korzystniejsza ze względu na wysokość obowiązującej składki.

 

Uubezpieczenia szkolne

Większość rodziców, do których dziecko przychodzi z tym pytaniem, traktuje ubezpieczenie w szkole jako dogmat - rozpoczyna się rok szkolny, jest składka. Zabiegani rodzice, skupieni na swoich bieżących problemach najczęściej decydują się na ubezpieczenie, które wybiera dla uczniów szkoła.

Dotychczas, w przeważającej mierze, w ten właśnie sposób zawierane były i funkcjonowały polisy szkolnego ubezpieczenia NNW, które - obok pracowniczego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia OC komunikacyjnego - są najczęstszym i jedynym kontaktem Kowalskiego z zakładem ubezpieczeń. Zgodnie z informacjami Polskiej Izby Ubezpieczeń do tych kontaktów w roku szkolnym 2014/2015 dochodziło dość często, za sprawą 71 tys. wypadków w placówkach oświatowych, z czego najczęstszą przyczyną było „nieumyślne uderzenie” (10 658). W interesie samych placówek oświatowych leży nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa ich uczniom, ale również ochrony ubezpieczeniowej, która daje realne wsparcie w nieszczęśliwym wypadku. Więcej ( czcionka zielona) i tutaj otwierałby się tekst z załącznika