22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Cena Jednostki
cena ustalona podczas cyklicznych Wycen Jednostek poszczególnych UFK określonych w Regulaminach UFK.
Cesja
przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia na inną osobę.
Częściowy wykup ubezpieczenia (Częściowy wykup)
wypłata części środków zgromadzonych na Indywidualnym rachunku na zasadach I po pobraniu opłat określonych w OWU.