22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Klauzula ubezpieczeniowa
warunki ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela za konsekwencje powstałego zdarzenia ubezpieczeniowego.
Konwersja
zamiana Jednostek danego UFK na Jednostki innych UFK, polegająca na umorzeniu Jednostek wskazanego przez Ubezpieczonego Funduszu (Funduszy) oraz zakupie za uzyskane w ten sposób środki finansowe Jednostek innego Funduszu (Funduszy) wskazanego przez Ubezpieczonego.