22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)
według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używania oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub jego skrótu.
Transfer środków
przeniesienie środków ubezpieczonego między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dotyczy środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego do chwili obecnej.
Tryb płatności składki
częstotliwość zadeklarowana we wniosku o ubezpieczenie i potwierdzona w polisie opłacania składki. Składki dzielą się na jednorazowe i regularne opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.