22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Wartość rachunku podstawowego / rachunku dodatkowego
wartość środków zapisanych w danym dniu na Rachunku Jednostek Funduszy, obliczona jako liczba Jednostek Funduszy pomnożona przez właściwe Ceny Jednostek Funduszy.
Wycena
ustalenie Ceny Jednostki danego Funduszu, zgodnie z Regulaminem tego Funduszu.
Wykaz funduszy
wykaz Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez Towarzystwo, w Jednostki których mogą być lokowane Składki funduszowe i Składki dodatkowe wpłacane na podstawie OWU.
Wymagalności Składki regularnej
pierwszy dzień okresu, za który należna jest dana Składka regularna.