22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

OBNIŻ PODATKI

OBNIŻ PODATKI BY WIĘCEJ ZAOSZCZĘDZIĆ

Na rynku dostępne są dwa rodzaje produktów finansowych, które zapewniają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Klient może skorzystać bądź z odpisu od dochodu* i wykorzystać ulgę w podatku dochodowym bądź nie płacić tzw. „podatku Belki” ( podatku od dochodów kapitałowych)

więcej

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

To indywidualna, profesjonalna i bezpłatna analiza długoterminowych potrzeb klienta, przeprowadzana przez przedstawicieli Allfinanz.
Analiza Potrzeb Klienta jest przeznaczona dla każdego klienta niezależnie od statusu majątkowego i prawnego, by zapewnić im i ich
najbliższym optymalne bezpieczeństwo finansowe.

więcej

UBEZPIECZENIA TO NASZA SPECJALNOŚĆ

SERDECZNIE WITAMY

na stronie internetowej Allfinanz. Jesteśmy firmą obecną na rynku usług ubezpieczeniowo-finansowych od 1993 roku.

więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusze inwestycyjne pomagają w realizacji pomnażania kapitału inwestora na rynku kapitałowym realizując założony cel inwestycyjny przy wykorzystaniu instrumentów finansowych dostępnych na rynku lub innych aktywów.

więcej

p1-img2Ubezpieczenia indywidualne

Oferta skierowana przede wszystkim dla osób fizycznych, w ramach której objęte są one ochroną na wypadek zajścia różnych zdarzeń losowych. Obejmują polisy na życie, osobowe i mienia.

Ubezpieczenia
grupowe

Oferta umów ubezpieczenia na życie (tzw. typ P) i umów ubezpieczenia zdrowotnego skierowana dla pracowników. Umowy takie najczęściej zawierane są przez pracodawcę. Oferta ubezpieczeń grupowych jest dla ubezpieczonego często korzystniejsza ze względu na wysokość obowiązującej składki.

Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych ( „all risk”) zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ono szkody w robotach kontraktowych, w mieniu, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz OC wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.