22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych ( „all risk”) zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ono szkody w robotach kontraktowych, w mieniu, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz OC wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.