22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00
Wysokie koszty czekania
Płać sobie najpierw
Reguła 72
Siła procentu składanego
Spłacanie zobowiązań

Wysokie koszty czekania

Chcesz dysponować kapitałem 1 mln złotych w wieku 67 lat? Im szybciej zaczniesz tym lepiej. Im dłużej odwlekasz z decyzją tym więcej musisz oszczędzać miesięcznie by osiągnąć założony cel emerytalny.

Masz 27 lat?  Wystarczy oszczędzać miesięcznie  214 zł by osiągnąć 1 mln złotych w wieku 67 lat.

Masz 37 lat? Osiągnięcie celu emerytalnego wymaga gromadzenia miesięcznie kapitału w wysokości  541 zł.

Masz 47 lat? Kwota miesięcznych oszczędności wynosi już  1.491 zł

Masz 57 lat? Kwota miesięcznych oszczędności wynosi już  5.168 zł


Należysz do tych, którzy się nie spieszą z podejmowaniem ważnych decyzji finansowych i dopiero w wieku 62 lat podejmujesz decyzję o zgromadzeniu 1 mln na dodatkową emeryturę ( to jest absolutnie „last minute”)

Osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego staje się prawie niemożliwe gdyż wymaga zaangażowania miesięcznie kapitału na poziomie 13.258 zł.


Nie ponoś wysokich kosztów czekania!!! Chcesz mieć więcej pieniędzy na emeryturze zacznij gromadzić kapitał na ten cel już dziś.


Zaprezentowany przykład jest hipotetyczny  i nie uwzględnia aktualnych stóp zwrotu z inwestycji.

Do obliczeń wykorzystano średnioroczną stopę zwrotu w wysokości 9% rocznie ( odsetki dopisywane miesięcznie).
Nie uwzględniono podatków od zysków, które zostaną pobrane w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

 

Chcesz dysponować kapitałem 1 mln złotych w wieku 67 lat? Im szybciej zaczniesz tym lepiej. Im dłużej odwlekasz z decyzją tym więcej musisz oszczędzać miesięcznie by osiągnąć założony cel emerytalny. Masz 27 lat? Wystarczy oszczędzać miesięcznie 214 zł by osiągnąć 1 mln złotych w wieku 67 lat. Masz 37 lat? Osiągnięcie celu emerytalnego wymaga gromadzenia miesięcznie kapitału w wysokości 541 zł. Masz 47 lat? Kwota miesięcznych oszczędności wynosi już 1.491 zł Masz 57 lat? Kwota miesięcznych oszczędności wynosi już 5.168 zł Należysz do tych, którzy się nie spieszą z podejmowaniem ważnych decyzji finansowych i dopiero w wieku 62 lat podejmujesz decyzję o zgromadzeniu 1 mln na dodatkową emeryturę ( to jest absolutnie „last minute”) Osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego staje się prawie niemożliwe gdyż wymaga zaangażowania miesięcznie kapitału na poziomie 13.258 zł. Nie ponoś wysokich kosztów czekania!!! Chcesz mieć więcej pieniędzy na emeryturze zacznij gromadzić kapitał na ten cel już dziś.


Zaprezentowany przykład jest hipotetyczny i nie uwzględnia aktualnych stóp zwrotu z inwestycji. Do obliczeń wykorzystano średnioroczną stopę zwrotu w wysokości 9% rocznie ( odsetki dopisywane miesięcznie). Nie uwzględniono podatków od zysków, które zostaną pobrane w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.