22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

FIRMA


Ubezpieczenie małego i średniego biznesu obejmuje kompleksową ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Oferta obejmuje min.:

  • Mienie firmy

Kompleksowo chronimy mienie Twojej firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczeniem możesz objąć budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz mienie osobiste pracowników. Ubezpieczenie może obejmować również ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, które chroni ten sprzęt min. od pożaru, kradzieży z włamaniem i rabunku, działania energii elektrycznej, błędów w obsłudze, awarii sprzętu oraz wielu innych zdarzeń.

  • Utratę zysku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej powstałe na skutek:

- pożaru
- uderzenia pioruna
- wybuchu
- upadku statku powietrznego
- akcji gaśniczej lub ratowniczej bądź w trakcie wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

  • Straty finansowe

W ramach ubezpieczenia straty finansowej ochrona obejmuje pokrycie kosztów przerwy w działalności firmy powstałych w wyniku szkody w jej mieniu lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ ubezpieczający lub osoba wskazana w umowie.

  • OC

Ubezpieczenie OC zapewni ochronę od konsekwencji finansowych naprawienia szkody wyrządzonej przez ubezpieczającego lub osoby objęte umową ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

  • Cargo

Ubezpieczenie cargo chroni mienie w transporcie należące do firmy, od chwili rozpoczęcia załadunku do momentu zakończenia wyładunku.