22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk, które można podzielić na tzw. ryzyka podstawowe i ryzyka dodatkowe – omówione są one poniżej.

Zakres podstawowy ochrony ubezpieczeniowej NNW może obejmować:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • ubezpieczenie assistance.

Zakres podstawowy można rozszerzyć dodatkowo min. o:

  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W ubezpieczeniach NNW wypłata świadczeń za uszczerbek zdrowia może być wprost proporcjonalna do procenta orzeczonego uszczerbku lub progresywna tzn. za każdy 1% uszczerbku wypłata więcej niż 1% sumy ubezpieczenia.

W różnych ofertach może następować wypłata począwszy od 1% uszczerbku albo powyżej określonego minimalnego procentu uszczerbku np. powyżej 10%.