22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

1993

Allfinanz rozpoczęła działalność stając się pionierem na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Działalność rozpoczęliśmy jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów w dziedzinie usług brokerskich. Spółka została zarejestrowana w maju 1993 roku w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Pierwszym partnerem firmy było Amplico Life Pierwsze Amerykańsko – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. W lipcu sprzedano pierwsza polisę.

W październiku liczba klientów firmy przekroczyła 1.000 osób.

1994 - 1996

W styczniu 1994 roku Allfinanz przekracza pierwsze 5.000 polis, a w marcu tegoż roku odnosi kolejny sukces to jest przekroczenie 10.000 klientów.

W 1995 roku do grona partnerów Allfinanz dołącza firma z wieloletnią tradycją ubezpieczeń na rynku polskim Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Początkowa współpraca z Oddziałem PZU na Życie w Warszawie zostaje rozszerzona o kilkanaście oddziałów PZU Życie na terenie całej Polsce.

Rok 1996 to rok, w którym przekraczamy kolejny pułap sprzedażowy. Obsługujemy łącznie już ponad 50.000 klientów.

1997 - 1999

W związku ze zmianami przepisów prawa ubezpieczeniowego w 1997 roku firma zmienia charakter działalności i zaczyna operować na rynku jako agent ubezpieczeniowy rezygnuje tym samym z posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydanego przez Ministra Finansów.

W 1998 roku do naszych partnerów dołącza kolejna firma. Jest nią Winterthur Życie S.A. ( obecna AXA Życie TU S. A. ).

Rok 1999 to rok sukcesów w akwizycji umów II Filara ubezpieczeń tzn. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zaczynamy w współpracę z Winterthur PTE i pozyskujemy dla nich ponad 30.000 klientów.

Odnotowujemy kolejny sukces łączna liczba naszych klientów przekracza 100.000.

2000 - 2003

Wyznaczamy nowe trendy.
W 2000 roku Allfinanz rozszerza grono partnerów o kolejne firmy. Skandia Życie TU S.A. to wówczas niekwestionowany specjalista w ubezpieczeniach opartych o inwestowanie składek w fundusze inwestycyjne. Skandia należy do pionierów na rynku tego typu ubezpieczeń w Polsce.
W tym roku również na rynku polskim pojawia się Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Life S.A. ( obecna nazwa Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group), która również dołącza do ścisłego grona naszych partnerów biznesowych.

W 2002 roku Allfinanz podejmuje decyzję o wejściu na rynek ubezpieczeń majątkowych czego efektem jest podpisanie umowy z Compensą Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

W 2003 roku do naszej oferty dołączamy produkty Nationwide Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ( obecny AEGON TU na Życie S.A.) oraz kolejne towarzystwo ubezpieczeń majątkowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU ( obecnie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group). Allfinanz rozszerza ofertę II filarową o SAMPO PTE S.A. ( obecnie NORDEA PTE)

 

2004 - 2007

Allfinanz rozszerza ofertę produktową o ubezpieczenia HDI - Gerling Życie TU S.A.
W 2004 roku otrzymujemy WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Roku 2004 od firmy Nationwide (obecny AEGON) w kategorii „Najwyższa składka regularna

W 2005 roku wprowadzamy nowatorskie rozwiązania ubezpieczeniowe ubezpieczenia ochrony prawnej oferowane przez D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.
Allfinanz otrzymuje z Aegon WYRÓŻNIENIE 2005 w kategorii „Wysoki poziom składki zebranej w polisach dewizowych.

W 2007 roku wprowadzamy do sprzedaży produkt ubezpieczeniowy OMNI PROFIT z Generali Życie TU S.A.

Otrzymujemy zezwolenie ( 16 października 2007 r) wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. Scan zezwolenia.

W 2007 roku podjęliśmy decyzje o rozszerzeniu działalności o rynki kapitałowe otrzymaliśmy zezwolenie na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

2008 – 2014

W 2008 Allfinanz obchodzi jubileusz 15- lecia działalności firm w Polsce. Z tej okazji odbywa się gala jubileuszowa w hotelu Radisson SAS w Warszawie. W ciągu 15 lat istnienia na rynku ubezpieczeń możemy pochwalić się wieloma sukcesami oraz śmiało powiedzieć, że wywarliśmy istotny wpływ na rynek sprzedaży ubezpieczeń. W Gazecie Ubezpieczeniowej zostaje opublikowany artykuł na ten temat.
W 2009 roku dołączamy do naszej oferty produkty kolejnego partnera ubezpieczeń majątkowych firmę Generali TU S.A.
W 2010 dołącza Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., a ze Skandii S.A. otrzymujemy WYRÓŻNIENIE ze Skandii za szczególne zaangażowanie na rzecz sprzedaży produktów towarzystwa.

W 2013 roku rozszerzyliśmy ofertę o produkty ubezpieczeniowe kolejnych partnerów: Leadenhall Polska S.A. oraz Polisa Życie S.A. w 2014 roku o produkty największego polskiego ubezpieczyciele a PZU ŻYCIE S.A.

2015 rok to rok zmian w stałej ofercie oprócz dostępnych UFK ( w ramach oferowanych produktów ubezpieczeniowych) wprowadzamy do oferty fundusze inwestycyjne TFI z ich produktami. naszym pierwszym partnerem zostaje Skarbiec TFI S.A.

2015 – 2017

Allfinanz rozszerza ofertę produktów finansowych o produkty oferowane bezpośrednio przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ( w oparciu o posiadane przez Allfinanz zezwolenie). Naszym pierwszym partnerem zostaje Skarbiec TFI S.A. Kolejnym partnerem zostaje BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.). Otworzenie się na nowy segment rynku finansowego zrodziło dla Allfinanz nowe możliwości pozyskiwania klientów. Produkty oferowane przez TFI w porównaniu z ofertą produktów ubezpieczeniowych charakteryzują się dużo większą elastycznością, stałym dostępem do całego kapitału oraz niższymi kosztami zarządzania. Niektóre z nich ( IKZE i IKE) oferują dodatkowo możliwość skorzystania z korzyści podatkowych. We wrześniu 2017 roku firma zmieniła siedzibę centrali Spółki.