22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OCHRONA ŻYCIA


     Polisy ochronne na życie stanowią ubezpieczenia zapewniające ochronę ubezpieczonego oraz jego najbliższych na skutek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych obejmujących śmierć, następstwa nieszczęśliwego wypadku i choroby przewlekłej.

     Umowy te zawierane są na określony okres czasu lub bezterminowo.

     Polisy terminowe na życie wykorzystywane są jako zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy.

     Do umowy głównej obejmującej ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego mogą być dołączane różne umowy dodatkowe min. na wypadek:

  • śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
  • trwałego Inwalidztwa ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • trwałego Inwalidztwa ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • poważnego zachorowania -śmiertelnej choroby
  • operacji chirurgicznych ubezpieczonego
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu