22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OCHRONA PRAWNA


Umowa ubezpieczenia, która zyskuje coraz bardziej na popularności ze względu na zakres ochrony.

Oferta jest skierowana dla klientów indywidualnych bądź firm i może obejmować ochronę prawną:

1. Pojazdu. Umowa zabezpiecza od strony finansowej właściciela oraz użytkowników ubezpieczonego pojazdu przed ryzykiem zaistnienia problemów prawnych związanych z tym pojazdem.

2. Życia prywatnego zapewniającą ochronę min. w sporach:

  • ubezpieczeniowych z tytułu posiadanych umów ubezpieczenia (np. AC, NNW, mieszkania, turystycznych),
  • konsumenckich ze sprzedawcami i usługodawcami,
  • pracowniczych z tytułu umowy o pracę lub innej umowy regulującej stosunek pracy lub stosunek służbowy,

3. dla Firmy lub wolnego zawodu. Umowa polecana firm i osób wykonujących wolne zawody. Obejmuje porady prawne oraz finansowanie kosztów prowadzenia w sądzie spraw:

  • O dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców, jeśli sprawca nie jest pracownikiem firmy, z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, na osobie lub mieniu, z wyłączeniem szkód komunikacyjnych i w nieruchomości,
  • wykroczeń w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw karnych umyślnych i wykroczeń w komunikacji drogowej. Wyłączenie obejmuje również przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 

Ww. umowy mogą być zawierane jako umowy dodatkowe lub jako umowa podstawowa. W zależności od potrzeb zakres może być rozszerzany o dodatkowe ryzyka.