22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

 

W Allfinanz Sp. z o. o. przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Allfinanz Sp. z o. o. danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Portal ma za zadanie ułatwić Klientom Allfinanz Sp. z o. o. uzyskiwanie informacji o umowach ubezpieczenia, udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o Allfinanz Sp. z o. o., o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez partnerów Allfinanz Sp. z o. o. oraz o możliwościach zawierania umów. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Zawartości stron nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Allfinanz Sp. z o. o. . Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone. i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000, Nr 80poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Allfinanz Sp. z o. o. może dokonać zmiany zawartości niniejszej strony internetowej, jej układu graficznego w każdym czasie bez uprzedzenia.

Odnośniki do innych stron

Allfinanz Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Allfinanz Sp. z o. o.. Prosimy pamiętać, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Allfinanz Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za

  • jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików.
  • za niezależne od niej nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności oraz nieprawdziwe informacje zawarte w serwisie, które są niezależne od
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszej strony internetowej związane z korzystaniem z tejże strony lub niemożliwością skorzystania z niej.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Jakiekolwiek opinie, dane, obliczenia zawarte lub wykonane przy pomocy niniejszej strony są jedynie poglądowe, służą tylko i wyłącznie celom reklamowym i informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks cywilny.

Allfinanz Sp z o. o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.