22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

RODO

1. Administrator Danych

Administratorem danych jest Allfinanz Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wita Stwosza 48 lok 104, 02-661 w Warszawie.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzana

Dane osobowe mogą być przetwarzane do celów realizacji umowy, przygotowania oferty, oraz do celów marketingowych, po uzyskaniu uprzedniej zgody. Podstawą prawną jest realizacja umowy, przepisy obowiązującego prawa oraz Państwa zgoda.

3. Polityka prywatności w zakresie korzystania z plików Server-Logfiles

Dane dostępowe

Operator strony internetowej Allfinanz zbiera dane o dostępie do strony i zapisuje je jako " ServerLogfiles”.

Rejestrowane są następujące dane:

• Odwiedzona strona internetowa
• Czas w momencie dostępu
• Ilość danych przesłanych w bajtach
• Źródło/odniesienie, z którego przybyto na stronę
• Używana przeglądarka
• Używany system operacyjny
• Używany adres IP

Zebrane dane służą wyłącznie ocenie statystycznej i poprawie działania strony www. Operator strony zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia plików „Server-Logfiles”, gdyby pojawiły się konkretne dowody działania niezgodnego z prawem.

Pobieranie danych ze strony internetowej www.allfinanz.com.pl

W przypadku przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane kontaktowe zostaną pobrane i przechowywane. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody. Niniejszą zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

4. Informacja o plikach cookies

a) Strona internetowa Allfinanz korzysta z plików cookies.
b) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Allfinanz. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony Allfinanz lub podmioty z nim współpracujące.
d) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony Allfinanz mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
f) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Allfinanz.

5. Mapy Google

Strona internetowa Allfinanz korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawca to Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności dotyczącej domeny Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności:

a) obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
b) obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
c) przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
d) przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
e) Allfinanz Sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

7. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych w celu realizacji umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa a ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczych.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, danych przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do przeprowadzenia ankiety potrzeb klienta, do przygotowania odpowiedniej oferty, oraz do zawarcia i wykonania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Allfinanz