22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

UMOWY DODATKOWE


     Zawierana do umów ubezpieczeń mieszkaniowych w zależności od potrzeb klienta mogą obejmować następujące ryzyka:

  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym dla każdego, kto chce zabezpieczyć się przed roszczeniem ze strony osób trzecich wraz z klauzulami dodatkowymi m.in. rozszerzającymi zakres OC na cały świat, OC najemcy, OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej, posiadaniem psów i koni, dodatkowych nieruchomości, budową oraz używaniem jachtów i łodzi motorowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium określonym wariantem umowy. Ochrona obejmuje nie tylko Ubezpieczającego ale również jego bliskich, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
  • ubezpieczenie HOME ASSISTANCE obejmujące min. np.: pomoc techniczną w domu i usługi informacyjne, rozszerzoną pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny oraz usługi concierge i serwis informatyczny. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia mogą być: szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, koszty ustawienia i dowiezienia dźwigu lub rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem,
  • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, które obejmują koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia, pozostającego w związku z ich życiem prywatnym, poniesione przez: osoby objęte ubezpieczeniem obejmuje Ubezpieczającego oraz osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym ochroną ubezpieczeniową