22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Zgodnie z art. 3 [1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) Zarząd Allfinanz Sp. z o.o. polecił od dnia 13.03.2020 swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W związku z powyższym kontakt >z pracownikiem biura możliwy jest tylko telefonicznie tel.: 221133570, 221133571 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ŻYCIE I DOŻYCIE


     Polisy te są zwierane jako zabezpieczenie dziecka lub przyszłości własnej. Polisy te różnią się od polis inwestycyjnych tym, że ich charakter oszczędnościowy nie nosi elementu ryzyka inwestycyjnego tzn. polisy te mają gwarantowaną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego jak również dożycia przez niego określonej w umowie daty.

     Bardzo bogata oferta tych polis to polisy posagowe gdzie dodatkowo zawierane są umowy dodatkowe np. przejęcia opłacania składek w przypadku śmierci rodzica po to by w zadeklarowanym czasie trwania umowy dziecko mogło dysponować pełnym kapitałem niezależnie od zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, które mogły mieć wpływ na jego zgromadzenie.

Polisy tego typu są również doskonałym zabezpieczeniem dodatkowej emerytury.

     Polisy te mogą być oferowane wraz z umowami dodatkowymi obejmującym ochroną dodatkowo min. następujące zdarzenia:

  • przejęcia opłacania składek na wypadek trwałej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,