22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć

 

 
Agent ubezpieczeniowy (Agent)
przedsiębiorca, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Akcja
papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Nabywcy akcji otrzymują prawo do udziału w zyskach spółki w postaci dywidendy.
Alokacja składki
procentowy podział składki na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane zgodnie z decyzją ubezpieczonego.