22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Dywersyfikacja ryzyka
ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego poprzez rozdzielenie kapitału pomiędzy fundusze kilku kategorii o zróżnicowanym profilu inwestycyjnym.
Działalność ubezpieczeniowa
działalność prowadzona przez zakłady ubezpieczeń zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w dziale ubezpieczeń na życie albo w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.
Dzień wyceny
dni, w których następuje wycena jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z Regulaminem UFK.