22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Emitent
podmiot (np.: osoba, przedsiębiorstwo, skarb państwa, gmina) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.