22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Lokata bankowa
to umowa z bankiem na mocy której, bank zobowiązuje się wypłacić klientowi określoną kwotę, którą on sam zdeponował wraz z należnymi mu odsetkami.