22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Papiery wartościowe
to dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia.
Początek odpowiedzialności
potwierdzony w Polisie dzień, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego. Nie wcześniej niż od następnego dnia po opłaceniu składki ubezpieczeniowej.
Polisa
dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia i jej warunki.
Portfel Modelowy (PM)
zestaw Jednostek Funduszy, konstruowany na podstawie bieżących rekomendacji profesjonalnego zewnętrznego doradcy Ubezpieczyciela, działającego na podstawie odpowiedniego zezwolenia organu nadzoru; rekomendacje zewnętrznego doradcy określają skład procentowy Jednostek Funduszy poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w danym Portfelu Modelowym.
Portfel funduszy
fundusze, w które inwestor alokuje składkę.