22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Słownik pojęć


 
Świadczenie
przewidziana Umową ubezpieczenia kwota wypłacana przez Towarzystwo na podstawie OWU z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenie Wykupu
kwota Świadczenia z Umowy wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadkach określonych w OWU, z przyczyn innych niż dożycie przez Ubezpieczonego Daty Dożycia, Śmierć Ubezpieczonego lub odstąpienie przez Ubezpieczającego od Umowy.